Start Over

      = Христов, Димитър Йорданов
      38 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
15 свободни години  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1959  
Български камерен оркестър  [грамофонни плочи]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)     ВКА 10517     [1981]  
Държавен ансамбъл за народни песни и танци  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1958-   
Звънете мирни камбани  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1981-   
Игра  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1982  
Камерна сюита  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1976  
Квартет за медни духови инструменти `Червената шапчица`  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1970  
Композиционни проблеми във фугите на `Добре темперирано пиано` Й. С. Бах  [книга]     Христов, Димитър Йорданов          1975  
Концептът `нова звукова сетивност` - творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов  [книга]     Христов, Димитър Йорданов (за него)     978-954-8594-82-0     2019  
Концерт за виолончело и оркестър  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1974  
Концерт за пиано и оркестър  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1980  
Концерт за пиано и оркестър  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1962  
Концерт за цигулка и оркестър  [грамофонни плочи]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)     ВСА 10832     [1983]  
Концерт за цигулка и оркестър  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1976  
Концертни миниатюри за пиано  [нотирана музика]     Христов, Димитър Йорданов (композитор)          1973  
.

    1   2   3  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library