Start Over

      = Атанасов, Никола
      12 

1 12
Title Author(s) ISBN Year
Библиотека Родна песен  [нотирана музика]     Атанасов, Никола (композитор)          1980  
Всебългарски културни тържества  [покана]     Атанасов, Никола          1936  
Двугласни и тригласни диктовки в полифоничен стил  [нотирана музика]     Атанасов, Никола (и др.)          1952  
Жетварска песен  [нотирана музика]     Атанасов, Никола (композитор)          [1950]  
Извадки из българското оркестрово творчество за тромпет  [нотирана музика]     Атанасов, Никола (композитор)          1952  
Народни песни  [нотирана музика]     Атанасов, Никола (композитор)          1952-1956  
Песни  [нотирана музика]     Атанасов, Никола (композитор)          1946  
Пионери на българското симфонично дело  [книга]     Атанасов, Никола (за него)     954-90740-7-2,978-954-90740-7-9     2006  
Първа симфония в сол-минор  [нотирана музика]     Атанасов, Никола (композитор)          1966  
Родна песен  [нотирана музика]     Атанасов, Никола (обработил)          1958  
Родни звуци  [нотирана музика]     Атанасов, Никола (композитор)          1913  
Симфония N 1 сол минор (1912) / Никола Атанасов  [CD]     Атанасов, Никола (и др., композитор)     BMC 11     2006  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library