Start Over

      = Варненска филхармония
      11 

1 11
Title Author(s) ISBN Year
60 години Варненска филхармония  [CD]     Варненска филхармония     MK 51713     2006  
60 години Международен музикален фестивал Варненско лято  [грамофонни плочи]     Варненска филхармония (композитор)          [1986]  
В зоопарка с бате Николай  [грамофонни плочи]     Варненска филхармония     ВЕА 10395     [1979]  
Гротескна сюита `Бай Ганю`  [грамофонни плочи]     Варненска филхармония     ВСА 10744     [1985]  
Документални записи  [CD]     Варненска филхармония (оркестър)     MK 53180     2008  
Йоско Йосифов (1911-2001) диригент и композитор  [CD]     Варненска филхармония (оркестър)     MK 54029     2008  
Мефистофел в оперното творчество  [грамофонни плочи]     Варненска филхармония     ВОА 11281     [1987]  
Патетична оратория  [грамофонни плочи]     Варненска филхармония (оркестър)     BXA 12830     [1990]  
Празнична увертюра и др.  [CD]     Варненска филхармония (оркестър)     ADD 030227     [2002]  
Симфония N 6 в си минор, Оп. 74 `Патетична`  [грамофонни плочи]     Варненска филхармония (оркестър)     BCA 20091     [1991]  
Спомен за диригента Емил Главанаков  [CD]     Варненска филхармония     MK 52885     2007  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library