Start Over

      = Господинов, Данаил Димитров
      2 

1 2
Title Author(s) ISBN Year
Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване  [книга]     Господинов, Данаил Димитров (съавтор)     978-954-337-161-7     2012  
Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по `Термично обработване на материалите`  [книга]     Господинов, Данаил Димитров (съавтор)          2008-  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library