Start Over

      = Розенберг, Роза
      2 

1 2
Title Author(s) ISBN Year
Детска китка - гр. Варна  [фотография]     Розенберг, Роза (за нея)          1908  
Ученички от Варненската девическа гимназия в изпълнение на операта Вълшебният кладенец от Бордес  [фотография]     Розенберг, Роза (за нея)          1914  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library