Start Over

      = Йосифов, Йоско
      22 .Title List
      12  22.Previous RecordNext Record

Brief Record Full RecordISBD

[нотирана музика]
Концертни пиеси за виолончело от български композитори  / Състав., ред. Анатоли Кръстев
:
   Кръстев, Анатоли редактор, съставител - Krastev, Anatoli
   Кюркчийски, Красимир Цветанов композитор - Kyurkchiyski, Krasimir Tsvetanov
   Владигеров, Александър Панчев композитор - Vladigerov, Aleksandar Panchev
More info   Йосифов, Йоско композитор
   Табаков, Емил композитор - Tabakov, Emil
  София : Музика
  1987
  80 с. + 1 щим (23 с.) ; 34 см
   .
ISMN:  
Класиф. Инд.:  787.3(497.2)+312.13
Композитори, български - ноти
Струнни инструменти - виолончело - пиеси
----------------- ---------------------------------------------------
  МзII 7085   Info sign        Из
  1987500063 (+ 1 щим)дп
  Депозит
  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library