Start Over

      = Езиковеди
      42 .Title List
      77  42.Previous RecordNext Record

Brief Record Full RecordISBD

[книга]
Човекът и езикът универсум  : Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов / Отг. ред. Борян Янев
:
   Янев, Борян Георгиев редактор
   Чобанов, Иван за него
  Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски
  2009
  232 с. : с ил., фотогр. ; 23 см
  Текст и на рус., чеш. ез .
ISBN:  978-954-423-504-8
  800.1(063)+820/899.09(063)+80(497.2)(092)+92 Чобанов, Иван
Езиковеди
Литературна критика - конференции
Езикознание - конференции
----------------- ---------------------------------------------------
  C250337   Info sign      
  2010008763 дп
  Депозит
  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library