Start Over

      = Николова, Мария Пламенова
      2 .Title List
        2.

Brief Record Full RecordISBD

[книга]
Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване  / Пламен С. Данев, Данаил Д. Господинов, Мария П. Николова ; Под общата ред. на П. Данев
:
   Данев, Пламен Симеонов редактор, и др., автор
   Господинов, Данаил Димитров съавтор
   Николова, Мария Пламенова съавтор
  Русе : Авангард принт
  2012
  429 с. : с ил., черт., диагр. ; 23 см
   .
ISBN:  978-954-337-161-7
  621.78
Метали
Термична обработка
----------------- ---------------------------------------------------
  C267744   Info sign      
  2014001212 дп
  Депозит
  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library