Start Over

      = Варна - изобразителни изкуства и художествени занаяти
      49 .Title List
        49.

Brief Record Full RecordISBD

[книга]
Устав на Дружеството на художниците в гр. Варна  : Утвърден от Министерството на Народното просвещение със заповед N 1736 от 21 април 1923 год
:
   Дружество на художниците. Варна
  Варна : Д-во на художниците
  1922
  15 с. ; 13 см
  Колекция Печати .- виж и в: Дигиталната колекция
ISBN:  
  7.071.1:061.23(497.211)
Професионално-съсловни организации - устав
Художници, български
Колекция Печати - до 1944 г.
Варна - изобразителни изкуства и художествени занаяти
----------------- ---------------------------------------------------
  A4311   Info sign        Кз 73/76 / Д90
  1961007840 Печат
  Само за читални зали
  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library