Start Over

      = Варна - изобразителни изкуства и художествени занаяти
      49 .Title List
      20  49.Previous RecordNext Record

Brief Record Full RecordISBD

[графично изд.]
Второ биенале на графиката, Варна `83  : Каталог
:
   Международно биенале на графиката, II. Варна. 1983
   Димитрова, Евдокия и др., съставител
  София : Бълг. художник
  1983
  336 с. : с репрод. ; 21 x 24 см
  Други състав.: П.Сарафова, В. Вълканова. - Изд. на К-та за култура, Съюз на бълг. художници, ОС на културата - Варна. - Парал. текст и на англ. ез .
ISBN:  
  76(4/9)(497.211)(084)
Варна - изобразителни изкуства и художествени занаяти
Графика - изложби - каталози
----------------- ---------------------------------------------------
  ГрI 3303   Info sign        Из
  1983119961 дп
  Депозит
  
----------------- ---------------------------------------------------
  ГрI 3303   Info sign        ИзГр 76(4/9) / М45
  2015100006
  Заема се за дома
  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library