Start Over

      = Каравелов, Антон Паисиев
      9 .Title List
        9.

Brief Record Full RecordISBD

[книга]
Тълкуване на някои нормативни документи по териториално устройство, градоустройство и архитектура  / Антон Паисиев Каравелов
:
   Каравелов, Антон Паисиев
  София : Строителство и архитектура
  1987
  164 с. : с ил. ; 24 см
   .
ISBN:  
  349.442:71(497.2)(035)+351.82:71(497.2)(035)+711(497.2)(035)
Териториално и селищно устройство - България - нормативни актове
Градоустройство
Сгради - строителство
----------------- ---------------------------------------------------
  C214756   Info sign      
  2003006308 дп
  Депозит
  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library