Start Over

      = Варна - изобразителни изкуства и художествени занаяти
      49 .Title List
        49.

Brief Record Full RecordISBD

[книга]
За себе си : 130 години от рождението на скулптора Кирил Шиваров  : Документална изложба : Каталог / Текст Анатолий Радев и Дария Василева
:
   Шиваров, Кирил Александров за него, автор
More info   Василева, Дария Веселинова предг.
More info   Радев, Анатолий Борисов предг.
  Варна : Андари
  2017
  48 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см
   .
ISBN:  
  730.071.1(497.211)(083.824)(092)+92 Шиваров, Кирил Александров
Варна - изобразителни изкуства и художествени занаяти
Варна - изкуство - личности
Скулптура - изложби - каталози
Скулптори, български
----------------- ---------------------------------------------------
  C288105   Info sign        Из
  2018001154 дп
  Депозит
  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library