Start Over

      = Николова, Мария Пламенова
      2 .Title List
      2  2.Previous Record

Brief Record Full RecordISBD

[книга]
Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по `Термично обработване на материалите`  / Пламен С. Данев, Данаил Д. Господинов, Мария П. Николова
:
   Данев, Пламен Симеонов и др.
   Николова, Мария Пламенова съавтор
   Господинов, Данаил Димитров съавтор
  Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев
  2008-
  21 см
   .
ISBN:  
  621.78(075.8)+669.1-15(075.8)
:
  Ч. 1.  Стомани и чугуни . - 2008 ISBN 978-954-712-401-1
Сплави и метали
Металообработка - учебници
----------------- ---------------------------------------------------
  C244144   Info sign      
  2009003484 (Ч. 1)дп
  Депозит
  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library