Start Over


Полските гости - краковския академичен хор.
Митрополит Симеон заминава за Шумен.
Дежурни лекари.
Младежката македонска организация `Бр. Миладинови`.
По бездомнишкия въпрос.
Варненска стокова борса.
Филмът `Изгубения свят` в кино `Ранков`.
Тричленна комисия в с. Галата.
БНБ за 14.X.1925 г.
Честитим на абонатите и четците си от Православно Вероизповедание светлите Христови празнаци.
Национално тържество на съгражданите ни евреи.
Умоляваме абонатите да се издължат.
[Разменени телеграми] По случай щастливото избавление на Н. В. Царя от разбойническото нападение при Араба конак.
[Разменени телеграми по случай Великден].
С решението си oт заседанието му на 22 Април т. г., протокола N 30, Общинският съвет измени чл. най-специалните поемни условия за доставка на медикаменти и превързочни материали.
Разрешена е доставката на камъни за шосиране на градските улици.
Разрешен е кредит за отводняване на мръсните води от бюфета при Морската Градина.
Забранен лов.
Статистически.
Освещаване на новия параход на Българското Параходно д-во `Евдокия`.
Общината намалява цената на хляба поради поевтиняване на брашното.
Общината е изтеглила от Популярната банка кредит за строежа на казиното.
Започва работата по китонирането на улиците.
Каналът на ул. `Саидова` се работи усилено.
Общо годишно събрание на Варненското търговско дружество.
Послучай раждането на престоло­наследника, Царят е наградил с ордени кмета инж. Я. Мустков и пом. кметовете - Н. Димитров и инж. Куртев.
Работи се по китонирането на ул. `Шейново`.
Павирането на улица `Русенска` е завършено.
Съобщава се последния срок за плащане на данъци.
Министерството на вътрешните работи е наредило да бъдат свикани общинските съвети за приемане на общинските бюджети.
Утвърждаването на общинските бюджети ща започне на 1 ноемврий т. г.
законопроекта за държавните служители е изготвен.
Благоустройствените правилници на селата Царево, Галата, Звездица, Надежда и Казашка махала са утвърдени.
Утвърдени са благоустройствените правилници и нивелирането на улиците от I участък.
Градската общинска библиотека.
Данъчното управление напомня на лозарите.
Избран е комитет под председателството на Митрополит Симеон за годишния празник на Български червен кръст.
Тържествено празнуване на Богоявление.
Инцидент с обърната лодка - всички спасени.
Разменени официални поздрави за Новата година.
Райко Цончев, дарил пари за построяване на училище в Добрич - благодарствено писмо от Минидтъра на просветата.
Поискана оставка във Варненската Митрополия.
Намерени документи.
Организацията на общинските и окръжните служащи.
Пожар.,Убийство.,Опит за измама.
Отворено писмо опровержение на публикация във в. `Свободен глас`.
Една нетактичност на Градския съвет.
Из решенията на Окръжния съвет.
5000 лв грешни [пари] спасени.
Какви граматици чиновници имаме.
Концерт на Варненското народно музикално дружество `Гусла`.
Уволнен.,Стачките в града ни.
Заминала комисия - Варненското скотовъдно дружество търси млечни крави в Русия.
Освещаване църквата `Успение Пресвятие Богоридици` в с. Аджемлер.
Комарджилъка.,Гърци изпращат децата си в католическия пансион вместо в българските училища.
Куражът на гърците е пораснал.
Неотпечатани протоколи.
На в. `Свободен глас`.
Благодарност.,Писмо до редакцията от Ив. Буюклиев и редакционен коментар.
Непростима немарливост.
Освобождението на гр. Варна.
Примерен проповедник.
Открита гробница в Балчик.
Юнаците ще пътуват безплатно на тържествата.
На вниманието на гражданите.
Самообесена.,Възраждането на килиите.
Тържествата.,Бившите професори.
Градинското увеселение.
Юбилейния химн.
Уволнен учител от Варненските основни училища.
Не получили заплата за юний месец.
Колоездачна химна.
Починал.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджа
 Добружа
 Единство
 Женски свят
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Искрица
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Нова България
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободна България
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Симеон, митрополит Варненски и Преславски
Резултати 154 - 162 от 186.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 443, 15/10/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 137, 15/04/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 138, 02/05/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 172, 19/05/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 13, 15/10/1937
Serial's cover page Хроника     
Варненски отзив [вестник]
бр. 2, 08/01/1915
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 11, 08/04/1906
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 28, 11/10/1906
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 12, 31/07/1907


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library