Start Over

      = Металообработка - учебници
      26 

16 26
Title Author(s) ISBN Year
Ръководство за лабораторни упражнения по индустриални материали и металообработване  [книга]     Тодоров, Христо Василев     978-954-683-472-0     2011  
Специализирани (нестандартни) методи и инструменти за обработване  [книга]     Амуджев, Иван Маринов     978-954-490-580-4     2018  
Структура, свойства и термично обработване на цветни метали и сплави  [книга]     Мартинова, Златанка Петрова     954-8954-70-2     2005  
Теория и практика на пластичната деформация на метали и сплави  [книга]     Койнов, Тончо Атанасов     978-954-323-418-9     2008  
Теория пластической деформации и обработкиа металлов давлением  [книга]     Мастеров, Виталий А.     5-229-00241-7     1989  
Термично обработване на металите  [книга]     Данев, Пламен Симеонов     978-954-712-400-4     2008  
Технология на металообработването  [книга]     Михайлов, Иван Василев          2000  
Технология на металообработването  [книга]     Михайлов, Иван Василев          1996  
Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения  [книга]     Алексиев, Тодор Фиданов     954-03-0484-9     1999  
Учебник по `Теория на леярските процеси`  [книга]     Бакърджиев, Иван Василев          1993  
Шлифовальные станки и их наладка  [книга]     Лурье, Герц Борисович          1972  


    Previous Page   2  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library