Start Over

      = Музика - учебници - висше образование
      125 

106 120
Title Author(s) ISBN Year
Съвременни проблеми на музикалното обучение  [книга]     Манева, Мая     978-954-423-515-4     2009  
Теоретични основи на импровизацията за китара в модерния джаз  [книга]     Койчев, Петър Веселинов     978-954-388-016-4     2021  
Теория и методика на музикалното възпитание (в общообразователното училище)  [книга]     Огненска-Стоянова, Николина Асенова          1995  
Теория и практиката на работата с хор  [книга]     Куюмджиев, Александър Ангелов     978-954-680-717-5     2010  
Теория на музикалните елементи  [книга]     Дюлгерова-Пръвчева, Росица Георгиева     978-954-535-935-4     2017  
Теория на музикалните елементи  [книга]     Дюлгерова-Пръвчева, Росица Георгиева     954-535450-X     2007  
Теория на музикалните елементи  [книга]     Стефанова, Петя Иванова     978-954-712-848-4     2021  
Теория на музиката с практикум  [книга]     Огненска-Стоянова, Николина Асенова     954-8177-31-5     2001  
Техника на хоровото дирижиране  [книга]     Славинска, Рада Бориславова     954-8879-05-0     2002  
Упражнения по симфонична оркестрация  [нотирана музика]     Ангелов, Ангел     954-405-056-6     1994-  
Учебник по солфеж  [нотирана музика]     Чобанова, Йоанна          Б. г  
Учебник по солфеж  [нотирана музика]     Полеганов, Симеон          1956-1957  
Учебник по съвременна византийска невмена нотация  [книга]     Григоров, Методий Димитров     954-9920-68-2     2005  
Физиологична акустика  [книга]     Люцканов, Михаил М.          1975  
Хармония с аранжиране  [книга]     Павлов, Филип Христов          1999-2002   


    First Page  Previous Page   8   9  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library