Start Over

      = Сплави и метали
      28 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
Advanced copper matrix composites  [книга]     Ruzic, Jovana Djurdje     978-954-322-859-1     2016  
Metall  [книга]     Reinhold, Heinrich     3-343-00252-6     1987  
Tribological Interactions of Spheroidal Graphite Cast Iron Microalloyed by Tin  [книга]     Kandeva-Ivanova, Mara     978-954-322-861-4     2016  
Аморфни метални сплави  [книга]     Русев, Красимир          2009  
Кобалт-хромови дентални сплави, произведени чрез избирателно стопяване с лазер  [книга]     Дикова, Цанка Димитрова     978-619-221-185-1     2018  
Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по `Термично обработване на материалите`  [книга]     Данев, Пламен Симеонов          2008-  
Лечебната сила на металите  [книга]     Озерова, Вера          2005  
Марки стомана  [книга]     Стоянов, Златан          1995  
Материалознание  [книга]     Тончев, Николай Тончев     978-619-160-537-8     2015  
Металловедение и технология металлов  [книга]     Солнцева, Ю. П.          1988  
Металургия на чугуна  [книга]     Дракалийски, Борис Йорданов     954-03-0370-2     1998  
Наръчник по леене на цветни метали и сплави  [книга]     Славов, Рашко М.          1976  
Необикновените свойства на обикновените метали  [книга]     Займовски, Владимир          1989  
Неразрушаващ контрол на заварени съединения от алуминиеви сплави получени по метода фрикционно заваряване с разбъркване   [книга]     Ганчев, Дамян Стоянов          2012  
Нови комплексно легирани сплави на желязовъглеродна основа  [книга]     Колев, Богомил Великов     954-9782-41-7     2001  


    1   2  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library