Start Over

      = Книги с автограф
      971 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
10 весели походни песни  [нотирана музика]     Митов, Милан          [1914]  
100 години Варна курортен град  [книга]     Дряновски, Борислав Николов     978-954-9741-46-9     2021  
100 години организиран туризъм във Варна  [книга]     Милков, Любен          2002  
12 месеца във Финландия  [книга]     Стамболийска, Ирина     978-952-94-4457-1     2021  
120 години Софийска градска червенокръстка организация  [книга]     Григоров, Христо Генадиев     954-90640-1-8     2000  
125 години ВВМУ Н. Й. Вапцаров : Векове, пощи, традиции : 1881-2006  [книга]     Калинков, Борис Савов     954-91545-3-X     2005  
125 години противопожарно дело във Варна и Варненска област 1878-2003  [книга]     Противопожарна и аварийна безопасност. Варна     954-751-055-X     2003  
125 години управление на горите във Варненски регион  [книга]     Дряновски, Борислав Николов     954-579-439-9     2005  
130 години модерна българска държавност  [книга]     Палангурски, Милко Стоянов     978-954-524-720-0     2009  
150 години почетно консулство на Испания във Варна  [книга]     Дряновски, Борислав Николов     978-619-190-093-0     2017  
18 % сиво  [книга]     Карабашлиев, Захари Тодоров     978-954-28-2163-2     2016  
18 % сиво  [книга]     Карабашлиев, Захари Тодоров     978-954-28-0277-8     2008  
22 още по-нови истории на Иванка Иванова  [книга]     Владова, Елена Стефанова     978-954-9768-24-4     2010  
24 песни на 1 и 2 гласа  [нотирана музика]     Бешков, Стоян Анастасов          1899  
26-ти випуск  [книга]     Петров, Нино          2009  


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next Page  Last Page

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library