Start Over

      = Музика ХХ (двадесети) в.
      16 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
Entre Denges et Denezy...  [книга]          2-940068-18-6     2001  
The Beatles  [книга]     Miles, Barry     0-7119-6315-0     1998  
Гласовете на множеството  [книга]     Беливанова, Киприана Димитрова     978-619-7029-03-1     2012  
Густав Малер  [книга]     Розеншильд, Константин Константинович          1975  
Диалогът традиция - съвременност в българското музикално творчество на XX век  [книга]     Коларова, Емилия Кръстева     978-954-2925-14-9     2013  
История на музиката на ХХ век  [книга]     Георгиева, Стефанка Ангелова          1989  
Клавирна музика на XX век  [нотирана музика]     Петров, Георги Милчов          1987-1990  
Клавирни миниатюри на XX век  [нотирана музика]     Андреева, Цанка Иванова          1978-1981  
Когато Западът среща Изтока  [книга]     Гаджев, Владимир Марков     978-619-152-084-8     2012  
Концептът `нова звукова сетивност` - творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов  [книга]     Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова     978-954-8594-82-0     2019  
Музиката на XX век  [книга]     Хлебаров, Иван Атанасов          2005-  
Музиката от началото на XX в.  [книга]     Япова, Наташа Петрова     954-01-1537-X     2003  
Новата българска музика през последните десетилетия  [книга]     Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова     954-90447-9-3     2004  
Океан от звуци  [книга]     Туп, Дейвид     954-405-083-3     2004  
Полифонични аспекти в музиката на Артур Онегер  [нотирана музика]     Леви, Сабин          2013  


    1   2  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library