Start Over

Database name Home Help Exit Bulgarian version

= Промишленост - нормативни актове
31 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
Закон за водите  [книга]     България. Закони и др. п.     954-730-256-6     2005  
Закон за туризма  [книга]     България. Закони и др. п.     954-730-293-0,978-954-730-293-8     2005  
Закон за туризма  [книга]     България. Закони и др. п.     978-954-730-392-8     2007  
Закон за туризма  [книга]     България. Закони и др. п.     954-730-210-8     2004  
Закон за туризма  [книга]     България. Закони и др. п.     954-8981-95-5,978-954-8981-95-8     2006  
Закон за храните  [книга]     България. Закони и др. п.     954-730-197-7     2004  
Закон за храните  [книга]          954-730-360-0,978-954-730-360-7     2006  
Закон за храните  [книга]     България. Закони и др. п.     954-91444-9-6     [2005]  
Законодателство за лозаро-винарския сектор в България  [книга]     България. Закони и др. п.     954-91317-3-4     2003  
Защита от шум  [книга]          978-954-382-032-0     2007  
Лекарствени продукти и медицински изделия  [книга]     България. Закони и др. п.     978-954-730-438-3     2007  
Наредба N 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради  [книга]     България. Министерство на регионалното развитие и благоустройството     954-03-0641-8     2004  
Наредба N 9 от 14 септември 1994 година за ползване на водоснабдителните и канализационни системи  [книга]     България. Министерство на териториалното развитие и строителството          1998  
Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения  [книга]     България. Закони и др. п.          2005  
Натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения  [книга]     България. Министерство на регионалното развитие и благоустройството     954-03-0654-X     2005  


    1   2   3  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

Copyright 2001 - 2009, 2013 Public Library