Start Over

      = Пеков, Михаил
      11 .Title List
        11.

Brief RecordFull Record ISBD

[нотирана музика]
  Пиеси за цигулков квартет от български композитори [нотирана музика]
   Бахаров, Любомир съставител
   Хаджиев, Парашкев Тодоров композитор - Hadzhiev, Parashkev Todorov
   Обретенов, Светослав Обретенов композитор - Obretenov, Svetoslav Obretenov
   Големинов, Марин Петров композитор - Goleminov, Marin Petrov
   Цветанов, Цветан Ценков композитор
   Елиезер, Бенцион Нисим композитор - Элиезер, Бенцион Нисим
   Пеков, Михаил композитор
   Текелиев, Александър Недялков композитор - Tekeliev, Aleksandar Nedyalkov; Текелиев, Александр Недялков
  София : Музика
  1982
ISMN:  1004-1-3
Композитори, български - ноти
Струнни инструменти - цигулка - сюити
Струнни инструменти - цигулка - пиеси
Камерни ансамбли, инструментални - квартети, струнни

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library