Start Over

      = Хиндемит, Паул
      25 .Title List
        25.

Brief RecordFull Record ISBD

[нотирана музика]
  Клавирни миниатюри на XX век [нотирана музика]
   Андреева, Цанка Иванова редактор, и др., съставител - - Andreeva, Tsanka Ivanova
   Скорик, Мирослав Михайлович композитор - Ч. 2
   Корганов, Томас композитор - Ч. 2, Ч. 3
   Тер-Осипов, Юрий композитор - Ч. 2
   Дварионас, Балис Доменико композитор - Ч. 2
   Фалик, Юрий Александрович композитор - Ч. 2
   Хачатурян, Карен Суренович композитор - Ч. 2 - Хачатурян, Карэн Суренович
   Раков, Николай композитор - Ч. 2
   Кефалиди, Игор Леонидович композитор - Ч. 2 - Кефалиди, Игорь Леонидович
   Повилайтис, Ляонас Викторо композитор - Ч. 2
   Цикер, Ян композитор - Ч. 3
   Барвик, Мирослав композитор - Ч. 3
   Будицки, Борис композитор - Ч. 2, Ч. 3
   Сломински, Сергей Михайлович композитор - Ч. 1
   Шнапер, Борис Израилевич композитор - Ч. 1, Ч. 3
   Колодуб, Жана композитор - Ч. 3
   Кармински, Марк Вениаминович композитор - Ч. 3 - Карминский, Марк Вениаминович
   Гажтецка, И. композитор - Ч. 1, Ч. 3
More info   Гаршчиа, Янина композитор - Ч. 3
   Ревуцки, Лев Николаевич композитор - Ч. 2, Ч. 3
   Рожавска, Юдиф Григориевна композитор - Ч. 3 - Рожавская, Юдифь Григорьевна
   Жербин, Михаил Михайлович композитор - Ч. 3
   Рибицки, Феликс композитор - Ч. 3
   Счедрин, Родион Константинович композитор - Ч. 1 - Shtedrin, Rodion Konstantinovich; Щедрин, Родион Константинович
   Щогаренко, Андрей композитор - Ч. 2 - Shtogarenko, Andrey; Штогаренко, Андрей
   Витачек, Фавий композитор - Ч. 2
   Ешпай, Андрей Яковлевич композитор - Ч. 2 - Эшпай, Андрей Яковлевич
   Славчев, Анастас редактор, съставител
   Сароян, Седа Арамовна композитор - Ч. 2, Ч. 3
   Казела, Алфредо композитор - Ч. 1 - Казелла, Альфредо
   Барток, Бела композитор - Ч. 1 - Bartok, Bela
   Лютославски, Витолд композитор - Ч. 1 - Лютославский, Витольд
   Мясковски, Николай Яковлевич композитор - Ч. 1 - Мясковский, Николай Яковлевич
   Хиндемит, Паул композитор - Ч. 1 - Hindemith, Paul; Хиндемит, Пауль
   Хачатурян, Арам Илич композитор - Ч. 1 - Hachaturyan, Aram Ilyich; Хачатурян, Арам Ильич
   Дамаз, Жан Мишел композитор - Ч. 1
   Жоливе, Андре композитор - Ч. 1 - Жоливе, Андрэ
   Томази, Анри композитор - Ч. 1
   Десау, Паул композитор - Ч. 1 - Dessau, Paul; Дессау, Пауль
   Свиридов, Георгий Василиевич композитор - Ч. 1 - Свиридов, Георгий Васильевич
   Блок, Владимир Михайлович композитор - Ч. 1
More info   Месиен, Оливие композитор - Ч. 1 - Messiaen, Olivier; Мессиан, Оливье
   Мнацаканян, Александър композитор - Ч. 2
   Караев, Кара композитор - Ч. 2
  София : Музика
  1978-1981
ISMN:  
:
  Ч. 1.  . - 1978
  Ч. 2.  Съветски композитори . - 1980
  Ч. 3.  За децата . - 1981
Клавишни инструменти - пиано - пиеси
Клавишни инструменти - пиано - ноти
Музика за деца
Музика ХХ (двадесети) в.

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library