Start Over

      = Шьонберг, Арнолд
      9 .Title List
        9.

Brief RecordFull Record ISBD

[нотирана музика]
  Пиеси за пиано от съвременни композитори [нотирана музика]
   Динолов, Любомир редактор, съставител
   Стравински, Игор Фьодорович композитор - Стравинский, Игорь Фьодорович; Stravinskiy, Igory Fyodorovich
   Шьонберг, Арнолд композитор - Шенберг, Арнольд; Schonberg, Arnold
   Хиндемит, Паул композитор - Hindemith, Paul; Хиндемит, Пауль
   Пуленк, Франсис композитор - Poulenc, Francis
More info   Бритън, Бенджамин композитор - Britten, Benjamin; Бриттен, Бенджамин
   Онегер, Артур композитор - Honegger, Arthur; Онеггер, Артюр
More info   Месиен, Оливие композитор - Messiaen, Olivier; Мессиан, Оливье
  София : Музика
  1975
ISMN:  
Клавишни инструменти - пиано - прелюдии
Клавишни инструменти - пиано - ноти
Клавишни инструменти - пиано - пиеси

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library