Start Over

      = Енеску, Джордже
      5 .Title List
        5.

Brief RecordFull Record ISBD

[нотирана музика]
  Пиеси за пиано от съвременни композитори [нотирана музика]
   Куртева, Милена Александрова редактор, и др., съставител
   Карадимчева, Катя редактор, съставител
   Счедрин, Родион Константинович композитор - Shtedrin, Rodion Konstantinovich; Щедрин, Родион Константинович
   Барток, Бела композитор - Bartok, Bela
   Хиндемит, Паул композитор - Hindemith, Paul; Хиндемит, Пауль
   Веберн, Антон композитор - Webern, Anton
   Енеску, Джордже композитор
  София : Наука и изкуство
  1969
ISMN:  
Клавишни инструменти - пиано - пиеси
Клавишни инструменти - пиано - ноти

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library