Start Over

Database name Home Help Exit Bulgarian version

= Николова, Мария Пламенова
2 .Title List
  2.

Brief RecordFull Record ISBD

[книга]
  Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване
   Данев, Пламен Симеонов редактор, и др., автор
   Господинов, Данаил Димитров съавтор
   Николова, Мария Пламенова съавтор
  Русе : Авангард принт
  2012
ISBN:  978-954-337-161-7
Метали
Термична обработка

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

Copyright 2001 - 2009, 2013 Public Library