Start Over

      = Николова, Мария Пламенова
      2 .Title List
        2.

Brief RecordFull Record ISBD

[книга]
  Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване
   Данев, Пламен Симеонов редактор, и др., автор
   Господинов, Данаил Димитров съавтор
   Николова, Мария Пламенова съавтор
  Русе : Авангард принт
  2012
ISBN:  978-954-337-161-7
Метали
Термична обработка

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library