Start Over

      = Сплави и метали
      27 .Title List
        27.

Brief RecordFull Record ISBD

[книга]
  Неразрушаващ контрол на заварени съединения от алуминиеви сплави получени по метода фрикционно заваряване с разбъркване
   Ганчев, Дамян Стоянов
   Йочев, Богомил
  София : ТУ
  2012
ISBN:  
Метали - заваряване
Механика
Дисертация - наръчници и ръководства
Материалознание
Сплави и метали

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library