Start Over

      = Сплави и метали
      27 .Title List
      7  27.Previous RecordNext Record

Brief RecordFull Record ISBD

[книга]
  Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по `Термично обработване на материалите`
   Данев, Пламен Симеонов и др.
   Николова, Мария Пламенова съавтор
   Господинов, Данаил Димитров съавтор
  Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев
  2008-
ISBN:  
:
  Ч. 1.  Стомани и чугуни . - 2008 ISBN 978-954-712-401-1
Сплави и метали
Металообработка - учебници

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library