Start Over


Продажните цени на храните в Река Девня.
Дековилката до Каспичан.
Голяма яма на гара Каспичан.
В преустроената фирма Иван Стоянов & Син.
Съставено е с ограничена отговорност Дружество `Български Експорт` във Варна.
Съставено е Дружество `Deutscher Levante and Orient - Dienst`.
Тази пролет ще се кетонира шосето Варна - Евксиноград.
Ще се строи голям железобетонен мост на р. Куру дере при с. Айваджик.
Ще се построят всички водостоци и мостове по общинското шосе Девня - Караюсеин - Козлуджа.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Бежански глас
 Българска земя
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник на инвалидите
 Вечерни часове
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна просвета
 Наставник за учители и родители
 Обнова
 Последни новини
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Сила
 Славянин
 Снопче
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Християнска защита
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1892 год.
  1880 год.
Съответствия за:  Девня (Варна), град
Резултати 64 - 72 от 262.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next Page  Last Page
Serial's cover page Наколни жилища     
Морски сговор [списание]
бр. 10, 01/12/1929
Serial's cover page Наша провинция     
Варненски новини [вестник]
бр. 347, 13/07/1925
Serial's cover page Небетчийските мелници в с. Рек ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 12, 05/01/1923
Serial's cover page Нови фирми     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 668, 11/09/1924
Serial's cover page Новите имена на селата във вар ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 15/03/1938
Serial's cover page Областен колоездачен излет     
Варненски новини [вестник]
бр. 3966, 29/06/1935
Serial's cover page Областен колоездачен излет     
Варненски новини [вестник]
бр. 5377, 16/08/1935
Serial's cover page Окръжни вести     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 56, 12/04/1929
Serial's cover page Окръжно N 172     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 7, 25/02/1921


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library