Start Over


I Официален отдел.
II Преглед на изучения материал през учебната година.
III Теми по български език, задавани през годината.
IV Литературни беседи и таблица за числото на ученичките, които са вземали през годината книги за прочит от ученическата библиотека.
V Списък на въведените учебници през учебната година.
VI Таблица за успехите на ученичките в края на годината.
VII Учителски съвет.
VIII Изпити за свършен курс.
IX Пансионът при гимназията.
X Министерски разпоредби.
XI Бюджет на гимназията.
XII Учебни пособия.
XIII Учебни помагала.
XIV Условия за приемане ученички в гимназията и пансиона.
I Официален отдел.
II Преглед на изучения материал през 1900 - 901 год.
III Теми.
IV Литературни беседи.
V Списък на введените учебници през учебната 1900/901 г.
VII Учителски съвет.
VIII Поименен списък на ученичките, които са свършили курсът през учебната 1900/901 г.
IX Пансион при гимназията.
Списък на пансионерките по тегло и ръст.
Равносметка за постъпилите и изразходвани суми...
Сметка на изразходваните суми по поддържането ...
Равносметка на дружеството за подпомагане на бедни ученички...
Равносметка за състоянието на училищната такса.
Учитеска библиотека.
Ученическа библиотека.
Условия за приемане на ученички в гимназията и пансиона.
А хроника.
Б Учителски персонал.
В Движение на ученичките по класове.
Г Учение.
Д Дисциплина.
Е. Хигиена на училищното помещение.
Ж Учителски съвет и конференции.
Списък на книгите от ученическата библиотека.
Списък на учебниците.
Списък на списанията и вестниците от учителската библиотека.
Списък на книгите от учителската библиотека.
Списък на новонабавените физически апарати.
Списък на вещите, доставени в химический кабинет.
Списък на учебните пособия по естествена история.
Равносметка за постъпилите и изразходвани суми...
Равносметка за състоянието на училищната такса.
Равносметка на дружеството за подпомагане на бедни ученички.
К Пансион.
Статистически сведения.
Решения на учителския съвет във връзка с оценяването на учениците и тяхното поведение.
Решения на учителския съвет за промени в правилника за средните училища.
Решения на учителския съвет.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджанско знаме
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Известия на Народния музей - Варна
 Морски сговор
 Народна просвета
 Наставник за учители и родители
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Сила
 Сила
 Славянин
 Трудове на Морската биологична служба във Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Институции и организации - отчети
Резултати 10 - 18 от 121.стр.    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next Page  Last Page
Serial's cover page Годишен отчет деятелността на ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 28, 01/10/1893
Serial's cover page Годишен отчет за учебната 1899 ...     
Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза [сборник]
бр. 1, 01/01/1900
Serial's cover page Годишен отчет за учебната 1900 ...     
Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза [сборник]
бр. 1, 01/01/1901
Serial's cover page Годишен отчет за учебната 1903 ...     
Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза [сборник]
бр. 1, 01/01/1904
Serial's cover page Годишен отчет на Настоятелство ...     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 2, 01/02/1931
Serial's cover page Годишен отчет на читалището `Ц ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 12/04/1929
Serial's cover page Годишен рапорт на учителския с ...     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1911
Serial's cover page Годишен рапорт на учителския с ...     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1910
Serial's cover page Годишен рапорт на учителския с ...     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1909


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library