Start Over


Годишна равносметка за положението на сметките на 31.XII.1928 год.
Ведомост за загубите и печалбите на 31.XII.1928 год.
Танцова вечеринка в салона на Гарнизонното събрание.
Изложение за състоянието на Варненското окръжие през 1890-1891 г.
Народните учители ще изнесат благотворително представление.
Инициатива на местен учител да образова неграмотните в града.
Обзор на дейността на камарите.
Срокове за представяне на общинските отчети пред Сметната палата.
Изисквания към секретар-бирниците за коректно попълване на годишните отчети на общините и училищата.
Относно съхраняването на годишните училищни отчети в общинския архив.
Срокове за подаване в Комисията на годишните общински отчети.
Относто отчетите за заклания добитък в общините.
Относно представяне за проверка на главните общински и училищни годишни отчети.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджанско знаме
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Известия на Народния музей - Варна
 Морски сговор
 Народна просвета
 Наставник за учители и родители
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Сила
 Сила
 Славянин
 Трудове на Морската биологична служба във Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Институции и организации - отчети
Резултати 46 - 54 от 121.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
Serial's cover page Кредитна Кооперация `Изток`, с ...     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 55, 08/03/1929
Serial's cover page Местни     
Черно море [вестник]
бр. 31, 25/01/1892
Serial's cover page Нашите търговско-индустриални ...     
Економически преглед [списание]
бр. 19=20, 15/06/1915
Serial's cover page Окръжно N 1774     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 7, 21/08/1925
Serial's cover page Окръжно N 2110     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 14, 20/06/1914
Serial's cover page Окръжно N 2137     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 1, 10/07/1925
Serial's cover page Окръжно N 3116     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17=18, 01/10/1929
Serial's cover page Окръжно N 385     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 7, 01/05/1915
Serial's cover page Окръжно N 4015     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 20, 01/09/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library