Start Over


Избор на бюджетна, прошетарна, инвентарна и пътна комисии.
Състояние на земледелието и отраслите му в окръга.
Положението на пътните съобщения във варненското техническо окръжие към 1. IV. 1920 год. и обясненията за причините на това положение.
Второ четене на бюджета на планоснемачното бюро за 1920-1921 год.
Санитарно-ветеринарната служба и състоянието на скотовъдството във варненски окръг за време 1918 и 1919 г.
Изслушване доклада на комисията по въпроса за нишето земледелско училище.
Санитарното състояние на окръга.
I-во четене на бюджето-проекта на окръга за 1920-1921 г.
Решение за образуване на нови общини : Хасърджикска, Долно-чифлишка, Старо-Оряховска и Пашаитска.
С. Таптък преминава към Река-Девненска община, а с. Кочак - към Ботевска община.
Образуват се нови самостоятелни общини - Дишпудашка и Сарадърска.
Състоянието на водоснабдителното дело във Варненското кооперативно окръжие.
Доклад към бюджето-проекта по водоснабдяване селата във Варненски окръг.
Приемане на бюджета на кооперативното водоснабдително бюро за 1920-1921 г. и избиране на комисия, която да определи кои водопроводи ще бъдат поправени.
Определяне размера на паричната пътна тегоба за 1920 г.
Извънредни приходи.
Разглеждане молбата на с. Белево и др. за направа на шосе.
Положението на фондовете в окръга.
Въпросът за издръжка на Сиропиталището.
Отчетно събрание на Варненската околийска земледелска дружба.
Свикването на Окръжният съвет се отлага.
Новото настоятелство на Варненската околийска земледелска дружба.
Корупцията във Варненската митница.
XXX-та редовна сесия на Варненската търговско-индустриална камара.
Заседание на Варненската търговско-индустриална камара. Обсъждане на отчетите и гласуване на бюджета.
Годишна книга за българския земледелец, 1898 год.
Средство против Мъната (балсърата).
Училищни отчети.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджанско знаме
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Известия на Народния музей - Варна
 Морски сговор
 Народна просвета
 Наставник за учители и родители
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Сила
 Сила
 Славянин
 Трудове на Морската биологична служба във Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Институции и организации - отчети
Резултати 37 - 45 от 121.стр.    First Page  Previous Page   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
Serial's cover page Извлечение от протоколите от I ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 20/12/1920
Serial's cover page Изданията на Варненското Архео ...     
Известия на Народния музей - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1921
Serial's cover page Какво става у нас     
Земледелска победа [вестник]
бр. 27, 19/03/1921
Serial's cover page Камарата     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 689, 15/03/1925
Serial's cover page Камарата заседава     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 645, 13/03/1924
Serial's cover page Книжнина     
Сеяч [списание]
бр. 14=15, 10/01/1898
Serial's cover page Конгресът на художниците в Бъл ...     
Утринна поща [вестник]
бр. 26, 01/04/1940
Serial's cover page Кратък отчет за състоянието на ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 28=29, 22/08/1897
Serial's cover page Кратък отчет за състоянието на ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 24, 20/08/1893


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library