Start Over


Инициатива за създаване на кооперативна болница в Русе.
Избягал фалшификатор от затвора.
Български народен морски сговор в Пловдив ще отвори модерно плувно училище.
Убита патица с алуминиев пръстен на крака.
Държавната болница в с. Вълчедръм.
В Пловдив ще се открие млекарско училище.
Министерство на народнито стопанство ще раздава петли и ярки в 20 избрани села.
Сключването на слугинските договори в Пловдив отменено.
Масово обеззаразяване на сусаменото семе.
Реколтата на рапицата в Бургаска област.
Критика към председателката на дружество `Майка`- д-р Железкова и подкрепа за създаването на професионално училище във Варна.
Редакцията изказва благодарност към ректора на Висшето търговско училище и директора на Средно търговско училище за разрешението вестник `Народен глас` да се продава в поверените им учебни заведения.
Райхенбергският панаир.
Търговска академия за чужденци при Училището за висши търговски науки в Париж.
САЩ няма да отпуска кредит на Германия.
Организация на образованието в Европа.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 10 - 18 от 313.стр.    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3807, 20/01/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3934, 28/05/1935
Serial's cover page Вечерно търговско училище във ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 1, 19/10/1922
Serial's cover page Висши и средни търговски учили ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 533, 23/03/1914
Serial's cover page Вместо напред - назад!     
Женски свят [списание]
бр. 12, 20/06/1897
Serial's cover page Внимание на Ректора на Висшето ...     
Народен глас [вестник]
бр. 11, 22/03/1931
Serial's cover page Външен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 36, 12/06/1924
Serial's cover page Външна хроника     
Ново училище [списание]
бр. 1, 01/01/1912
Serial's cover page Външна хроника     
Ново училище [списание]
бр. 4, 01/04/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library