Start Over


Желанието на горнооряховски граждани да преместят Търновската търговска гимназия в Горна Оряховица.
Задължителен учебен предмет за момичетата в парижки стопански училища.
Относно стачката на учениците в Търговската гимназия.
Избор на комисия, която да определи място за мелничарско училище.
За нуждата от кооперативно-земеделско училище в страната.
На завършилите промишлени училища.
I. Известия из дейността на българския народен морски сговор.
1. Основани клонове.
2. Беседи и събрания.
3. Увеселия и забави в полза на Бълг. Народ. Морски Сговор.
4. Разни.
II. Вътрешни новини.
1. Рибарство.
2. Пристанища и мореплавание.
3. Корабостроение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 91 - 99 от 345.стр.    First Page  Previous Page   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Next Page  Last Page
Serial's cover page Коварно и вероломно!     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 737, 26/08/1926
Serial's cover page Козметиката     
Варненски новини [вестник]
бр. 5720, 25/07/1936
Serial's cover page Кой съди, кой решава?     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 645, 13/03/1924
Serial's cover page Конгреса на мелничарите     
Варненски новини [вестник]
бр. 371, 04/08/1925
Serial's cover page Кооперативно-земледелско учили ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5831, 13/11/1936
Serial's cover page Кризата в търговското образова ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 15, 30/01/1925
Serial's cover page Майсторски свидетелства     
Варненски новини [вестник]
бр. 5597, 23/03/1936
Serial's cover page Мебелно училище - Сливен     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 9, 30/03/1928
Serial's cover page Морски новини     
Морска библиотека [списание]
бр. 2, 01/02/1922


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library