Start Over


Проект за основаване на коларо-железарско училище в Добрич.
Въпросът за довършването на градските силози.
Връщане на земите на бившата румънска община във владение на Добричка община.
Дейността на женското дружество `Майка`.
Относно преместването на Държавното рибарско училище от Варна в Созопол.
Необходимостта от професионално образование в България.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 100 - 108 от 315.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Next Page  Last Page
Serial's cover page Новият закон за търговското об ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 13, 12/01/1923
Serial's cover page Нуждата от вода и канализация ...     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 3, 10/05/1941
Serial's cover page Нуждата от един тримесечен тър ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 569, 13/06/1914
Serial's cover page Нуждата от морско училище     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 40, 28/10/1922
Serial's cover page Нуждата от правилна професиона ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 10=11, 11/09/1939
Serial's cover page Няколко думи за стопанското уч ...     
Женски свят [списание]
бр. 18, 20/09/1894
Serial's cover page Обрано търговско училище     
Варненски новини [вестник]
бр. 5552, 07/02/1936
Serial's cover page Обществото иска да знае     
Славянин [вестник]
бр. 37, 23/03/1931
Serial's cover page Общо ли, или професионално обр ...     
Ново училище [списание]
бр. 3, 01/03/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library