Start Over


Конкурс за една стипендия по модерно кроячество и шивачество на мъжки и детски дрехи.
По акциза на сладкарите.
Предстои откриването на нови училища.
За необходимостта от провеждането на конгрес за решаване проблемите в българското земеделие.
XXVII-то редовно годишно събрание по въпроса за тяжестите изискани от репарационната комисия, прехвърлянето на профсионалните училища към Министерството на Просветата.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Работнишко дело
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 46 - 54 от 286.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next Page  Last Page
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 8, 07/12/1922
Serial's cover page Занаятчийско училище     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 7, 01/12/1922
Serial's cover page Земед. гимназия в Добрич     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 10, 01/09/1941
Serial's cover page Земеделски училища в Добруджа     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 36, 01/03/1943
Serial's cover page Земледелските училища     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 12, 24/06/1928
Serial's cover page Земледелското образование и се ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 16, 01/10/1930
Serial's cover page Земледелческий конгрес     
Сеяч [списание]
бр. 4=5, 25/07/1897
Serial's cover page Из Пловдивската Търговско-инду ...     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 30, 12/08/1922
Serial's cover page Из дейността на Варн. окръжен ...     
Земледелски глас [вестник]
бр. 35, 05/04/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library