Start Over


Относно подаване на заявления за допускане до занаятчийски изпит.
За дейността на дружеството и курсовете по цветарство.
Първата Палестинска изложба е открита в Русе.
Телеграфо-пощенската станция в Лом.
Парна електрическа централа към мината край село Дългошевци, Ломско.
Първият 15-дневен опреснителен курс на лекарите от Пловдивска, Неврокопска, Асеновградска и Пазарджишка околии.
Свещеник Стоян Дим. Пелтеков в село Сандрово.
Случаи на отравяне със саздърма в Пловдив.
В Пазарджишко бяха поставени 29 нови бетонови топила за коноп.
Представени 17 проекта за казино в Бургас.
Инж. Никола Йорданов, директор на текстилното бояджийско училище в Сливен, е заминал за специализация в гр. Ахен.
Заболяване от коремен тиф в Пловдив.
1. Рибарство.
2. Пристанища и мореплавание.
3. Корабостроение.
4. Разни.
Отговор на читателски въпрос относно организацията на търговското морско образование в Русия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна сила
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Прелом
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Професионално образование
Резултати 10 - 18 от 362.стр.    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next Page  Last Page
Serial's cover page Важно съобщение за оксиженисти ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5680, 15/06/1936
Serial's cover page Варненско женско благотворител ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 385, 26/04/1914
Serial's cover page Ватамството в риболовството     
Морски ратник [списание]
бр. 61=62, 01/04/1929
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3908, 02/05/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5801, 14/10/1936
Serial's cover page Висше търговско образование в ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 555, 13/05/1914
Serial's cover page Висшият педагогически курс във ...     
Земледелец [вестник]
бр. 22, 14/08/1920
Serial's cover page Външни новини     
Морска библиотека [списание]
бр. 4, 01/08/1922
Serial's cover page Въпроси и отговори     
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1932


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library