Start Over


Коларо-бояджийски курсове.
Шивашки калфенски курс в Шумен.
Обущарски калфенски курсове в Шумен.
Калфенски изпит в Габрово.
Таксите, които общите търговски сдружения имат право да събират при предаване разрешителните за търгуване на занаятчиите.
Разрешителните за търгуване на занаятчиите - готвачи.
Резултат от калфенските изпити.
По допълнителното занаятчийско образование.
По нарушенията на закона за занаятите.
Мерки, предприети от Министерството на народната просвета.
Постепенно увеличаване броя на учениците в земеделските училища.
Дейността на земеделските камари.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна сила
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Прелом
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Професионално образование
Резултати 73 - 81 от 362.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 43, 21/08/1925
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 3, 21/03/1939
Serial's cover page Занаятчийски популярни беседи     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 9, 14/12/1922
Serial's cover page Засилване земледелското образо ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 130, 12/12/1924
Serial's cover page Земед. образование у нас     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 19, 13/12/1941
Serial's cover page Земеделското образование у нас     
Морско ехо [вестник]
бр. 52, 28/12/1941
Serial's cover page Земледелски инструктивни инсти ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 31, 09/03/1926
Serial's cover page Земледелските курсове при прог ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 5, 07/08/1925
Serial's cover page Земледелското образование и се ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 16, 01/10/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library