Start Over


Из кожарската анкета в Разград.
По чирашките курсове.
По възложената работа на ръководителите на занаятчийската просвета през ваканцията.
Бръснарски праздник.
За майсторските изпити.
Чирашките курсове.
По въпроса за занаятчийските камари.
Калфенски курсове.
Събрание в Ново Село (Провадийско).
Данъчното облагане върху потребителните кооперации у нас и в Европа.
Книга за столарите.
Законопроект за професионалното образование.
Занаятчийството и печата.
Производителните занаятчийски кооперации.
Шивашко-кроячески курс в Разград.
Одобрени устави.
Официално мнение за устройване на една общобългарска занаятчийска изложба в София.
Калфенски курсове.
По облагане данъка върху общия доход.
Беседи върху кооперацията.
Занаятчийско събрание на Варненското бояджийско сдружение.
Успех в калфенските курсове.
Празника на общото занаятчийско сдружение в с. Водица (Поповско).
Комисия за изменение закона за Търговско-индустриалните камари.
Похвално дело.
Отпуснатия и раздаден кредит на шуменските занаятчии.
Занаятчийски юбилей в Шумен.
Глобяване за нередовното посещение на чирашките курсове.
Занаятчийството в гр. Нови Пазар.
По предстоящия конгрес на занаятчийските и професионални сдружения във Варна.
Професионалната подготовка в Трансилвания.
На специализация по кожарско бояджийство.
Готварски курс.
Кошничарски изделия.
Забранен нощен труд.
Занаятчийското бюро при Търновската окръжна постоянна комисия.
По майсторските изпити.
Занаятчийски музей.
Данък върху общия доход.
Курс по дантели `Копанаки`.
Кошничарски курс в Търново.
За държавен вестник.
Шивашки празник в Шумен.
Майсторски изпити.
По проверката на майсторите.
За чирашкото училище в гр. Варна.
За калфенското училище.
Ново обущарско сдружение в Габрово.
Държавното професионално кошничарско училище в гр. Плевен.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна сила
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Прелом
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Професионално образование
Резултати 64 - 72 от 362.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next Page  Last Page
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 29, 04/05/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 34, 07/06/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 48, 21/09/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 16, 24/01/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 17, 01/02/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 19, 14/02/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 33, 22/05/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 41, 17/07/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 47=48, 12/09/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library