Start Over


Не могли да гласуват избиратели.
Литературно-музикално утро.
Има ли в града санитарна власт.
За улица `Колони`.
Курс по кроячество и шивачество.
[Удавен човек].
Литературно-музикална вечер.
Какво се върши от общинските органи.
Файтонджийска такса.
Учениците от тукашното търг. училище.
Теглилките на рибопродавците.
За русофилската дипломация в България.
Нови назначения във Варненски окръжен съд.
Съдебни присъди.
Рецензия за нова книга - `Професионалното образование в България` от Б. Н. Балкански.
Читателски писма.
Оставката на градоначалника.
В Провадия излиза нов вестник `Събуждане`.
Ученическите легиони.
Анкета за изучаване на професионалното и занаятчийско образование в България.
Гръцкият консул във Варна.
Венчавка.,Осъден за нанесена обида.
Нарушения в електрическата централа.
Концерт на Саша Попов.
Дарение за ученическите трапезарии.
Нарушения на реда в училище `Трудолюбие`.
Пуснат е първият влак за Добрич.
Духовна беседа в църквата `Св. Архангел Михаил`.
Кражби.,Жалба от живеещи на ул. `27 юли` за липса на водоснабдяване.
Слабо производство на млечни продукти.
Австрийските пленници във Варна.
Резолюции от учредителния конгрес на съюзените дружества на инвалидите в България.
Новият брой на сп. `Съвременна мисъл`.
Благодарност за навременното изплащане на застраховка от Народно осигурително дружество `Балкан`.
За проблемите на професионалното образование в България.
За полагането на първия камък на сградата на практическото рибарско училище в Созопол.
За образованието на жените в Европа.
За необходимостта от откриване на селскостопански девически училища.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна сила
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Прелом
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Професионално образование
Резултати 37 - 45 от 362.стр.    First Page  Previous Page   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next Page  Last Page
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 7, 18/02/1912
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 17, 22/01/1914
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 14, 11/04/1915
Serial's cover page Допълнителното търговско образ ...     
Економистъ [списание]
бр. 2, 01/04/1939
Serial's cover page Една належаща нужда в професио ...     
Економически преглед [списание]
бр. 1=2, 15/09/1914
Serial's cover page Една похвална инициатива     
Варненски новини [вестник]
бр. 5584, 10/03/1936
Serial's cover page Едно културно тържество     
Рибарство и отраслите му [списание]
бр. 5=6, 01/05/1925
Serial's cover page Женский поминък и училищата за ...     
Женски свят [списание]
бр. 6, 20/03/1894
Serial's cover page За въспитанието и образуваниет ...     
Сеяч [списание]
бр. 9, 10/09/1900


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library