Start Over


Благотворително театрално представление под патронажа на кмета за подпомагане пострадалите в Радомир.
Съдебно дело срещу бирник за присвояване на държавни средства.
Резолюция от проведен митинг, свикан от Комисията по сергийно право.
Разкопки на Археологическото Дружество.
Идея за създаване на `Дружество за спасяване на давещите се`.
Ново ръководство на фирма `Станю К. Гешев и С-ие`.
Опровержение на публикации от засегнати лица.
Започва грубият строеж на сграда за градския театър.
За новия общински заем.
Празникът на народняците.
Общо годишно събрание на акционерно дружество `Зора`.
Нова модерна мелница в село Аджемлер.
Злоупотреби на търговците на дървен материал.
Срещу нехайството и немарливостта на чиновниците при изпълнение на служебните задължения.
Чиновник с нисък морал.
Обявен в несъстоятелност търговец.
Срещу играта на комар във варненските хотели.
Строежът на Балчишкия кей.
Полагане на основния камък на Варненско търговско училище.
Тифусна епидемия.
Оставката на директора на Акционерно дружество `Дружба`.
Юбилей на варненски учител.
Венчавки.,Назначен касиер на дружество `Зора`.
Вечеринка на ловно дружество `Сокол`.
`Комичен театр` гостува във Варна.
Новоназначен секретар в Градоначалството.
Злоупотреби в Добришкото лесничейство.
Подаръци от Германия за Марко Симеонов.
Битов скандал.
Нелепо убийство на ловец.
Читателски жалби срещу чиновници от Курт Бунар.
Резолюция на Варненската градска радикал-демократическа организация за военното положение в страната.
Телеграми между варненския окръжен управител и Фердинанд по случай празника на Независимостта.
Анкети за военните доставки, въоръжението, реквизацията и санитарното дело през войната.
Нов секретар-бирник в Камчийска община.
Нов секретар на Варненска община.
Нов околийски началник в Провадия.
Банди конекрадци във Варненска и Провадийска околия.
Гръцките общности.
Ваксинация срещу вариола.
Сказка в Евангелската църква.
Благодарност към лекарски екип.
Благотворителна изложба на цветя в полза на сиропиталището.
Съборена църква в Провадия.
Събрания на обединените социалисти и на земеделската партия в Провадия.
Нов околийски началник.
За русофилската дипломация в България.
Нови назначения във Варненски окръжен съд.
Съдебни присъди.
Рецензия за нова книга - `Професионалното образование в България` от Б. Н. Балкански.
Читателски писма.
Оставката на градоначалника.
В Провадия излиза нов вестник `Събуждане`.
Нов адрес на Редакцията.
Една навременна организация - сдружение между учители и семейство.
За фирмата `А. Илиев & С-ие`.
Сказка на Анри Жоано, секретар на младежките християнски организации.
Държавните служители, служили на фронта настояват за изплащане на заплатите им.
Музикално утро на учениците от мъжката гимназия.
Нов градоначалник във Варна.
Провинения на ученици от варненската гимназия.
Сигнал за недовършен тротоарен участък.
Уволнения и назначения в Провадийския мирови съд.
Осъден офицер от запаса.
Осветлението в града.
Обявени в несъстоятелност варненски фабриканти.
Необходимост от ремонт на улица `Охридска`.
Инцидент в бирария.
Антигръцки митинг във Варна.
Ботевият празник.
Участие на окръжния управител и градоначалника в антигръцкия митинг.
За смъртта на Христо Бакалов - основател и директор на Банка `Плуг`.
Гръцките свещеници - подстрекатели.
Съдебното дело на Дружество `Звезда`.
Събрание на държавните служители.
На вниманието на санитарната власт - лоша хигиена в гостилниците.
Нов адвокат във Варна.
Софийският народен театър във Варна.
Сбирка на културно-националното дружество.
Битов скандал.
Намерени златни бижута.
Телеграфо-пощенските съобщения с Румъния.
Законопроект за определяне цените на хранителните продукти от Министерство на вътрешните работи.
Дарданелите и Босфора - минирани и със засилена охрана.
Пожар в склад до пристанището.
Инциденти в българо-гръцките погранични райони.
Мобилизация на сръбската армия.
Райхстага вотира 5 милиарда военен кредит.
Помощи за братство `Добруджа`.
Граждански жалби срещу служител в Технически отдел на общината.
Чистотата в град Варна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненско ехо
 Вестник инвалид
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Земледелец
 Земледелска победа
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Литературни новини
 Морски бич
 Морски ратник
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последен час
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Държавни служители
Резултати 91 - 99 от 714.стр.    First Page  Previous Page   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Next Page  Last Page
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 28, 26/07/1909
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 4, 06/02/1911
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 36, 02/11/1911
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 2, 28/09/1913
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 6, 24/10/1913
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 17, 22/01/1914
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 32, 10/05/1914
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 34, 24/05/1914
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 43, 27/07/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library