Start Over


Антигръцки митинг във Варна.
Ботевият празник.
Участие на окръжния управител и градоначалника в антигръцкия митинг.
За смъртта на Христо Бакалов - основател и директор на Банка `Плуг`.
Гръцките свещеници - подстрекатели.
Съдебното дело на Дружество `Звезда`.
Събрание на държавните служители.
На вниманието на санитарната власт - лоша хигиена в гостилниците.
Нов адвокат във Варна.
Софийският народен театър във Варна.
Сбирка на културно-националното дружество.
Битов скандал.
Намерени златни бижута.
Телеграфо-пощенските съобщения с Румъния.
Законопроект за определяне цените на хранителните продукти от Министерство на вътрешните работи.
Дарданелите и Босфора - минирани и със засилена охрана.
Пожар в склад до пристанището.
Инциденти в българо-гръцките погранични райони.
Мобилизация на сръбската армия.
Райхстага вотира 5 милиарда военен кредит.
Помощи за братство `Добруджа`.
Граждански жалби срещу служител в Технически отдел на общината.
Чистотата в град Варна.
Концертът на Саша Попов.
Бойният празник на 8 приморски полк.
За смъртта на варненски търговец.
Общината закъснява със списъците на децата, подлежащи на задъжително обучение.
Общо събрание на Добруджанските братства.
Състоянието на Варненското окръжие през 1913-14 г.
Конкурс за изработване на проектоплан за Варненска градска община и административно-съдебна палата.
Застой, безработица и глад в следствие на Първата световна война.
Гастрол на Русенски градски театър във Варна.
Повишени цени на месото и месните продукти.
Чужденците и патентния данък.
Жалби срещу грубото отношение на секретаря във варненска община.
Нарушения на реда в стопанско училище `Трудолюбие`.
Жертва на акушерска небрежност.
Незаконно присвояване на общински имоти в местността `Карантината`.
Поскъпването на хляба.
Криминална хроника.
Делото срещу общинския съвет за канализацията на града.
Създаден е Комитет за подпомагане на бедни и безработни.
Гърците във Варна.
Посърбяване на свещениците в Македония.
Поборно-опълченското дружество отбелязва празника на Кирил и Методий.
Учредителен конгрес на житарите в Царство България.
Сигнал за грубо отношение от страна на деловодител във Варненски окръжен съд.
Духовна беседа в църквата `Св. Архангел Михаил`.
Отпечатан е новият брой на сп. `Съвременна мисъл`.
Поздравителна телеграма от варненския окръжен управител до царица Елеонора по случай рождения и ден.
Чуждите поданици у нас.
Срещу използването на турски и гръцки езици в България.
10 годишен юбилей на Спестовно земеделско кооперативно дружество `Дружба` в с. Равна, Провадийско.
Пожар в манифактурен магазин.
Застраховане на общинските служители за сметка на общината във Видин.
Срещу обяви и реклами, написани на чужд език.
Уточняване продажната цена на имот.
Кратко съдържание на броя.
Опровержение на публикация във в. `Светкавица`.
Опровержение на публикация във в. `Светкавица` относно неоснователни обвинения в злоупотреби на общински служител.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненско ехо
 Вестник инвалид
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Земледелец
 Земледелска победа
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Литературни новини
 Морски бич
 Морски ратник
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последен час
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Държавни служители
Резултати 100 - 108 от 723.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Next Page  Last Page
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 34, 24/05/1914
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 43, 27/07/1914
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 53, 17/10/1914
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 13, 04/04/1915
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 18, 10/05/1915
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 30, 15/08/1915
Serial's cover page Днес `Народна воля` съдържа     
Народна воля [вестник]
бр. 3, 28/05/1932
Serial's cover page До Господина Редактора на в. ` ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 26, 30/06/1912
Serial's cover page До Р-ята на в. `Свободен глас`     
Свободен глас [вестник]
бр. 39, 27/11/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library