Start Over


Обирите на ротативните спортни комарджийски машини.
Инцидент в с. Червена вода, Русенско.
Анкета за преболедувалите малария ученици от Пловдивска околия.
Освободени от данък сгради.
Агрономствата раздават разсад в Южна България.
Доставени са нови 8 автобусни коли в Русе.
Цените на леда в София и Пловдив.
От пристанището в Царево са натоварени агнета за Гърция.
Беседа в Евангелската църква.
Търг за отдаване в експлоатация на автобусните съобщения в Пловдив.
Българските ягоди на берлинския пазар.
Експлозия на динамитна капсула в Златоград.
Настаняването на тютюневите работници в Пловдив.
Средният добив на рапица в Бургаска околия.
Изнесени за Виена 2 вагона пиперки от Раковски.
Колоездачни състезания за знамето на Тракийската колоездачна област.
Пловдивският общински театър.
Мраморните залежи в Тополовградска област.
Засилване на електрическата енергия в Котел.
Казарми за нуждите на артилерийското отделение в Сливен.
Нормиране цената на манилата в Бургас.
Финансови злоупотреби на бирник от Крумовград.
Ветеринарната лечебница в гр. Елхово се руши.
Износ на български ягоди.
Строежът на нова минерална баня в Ямбол.
В Пловдив пристигат по 400 коли с дини.
Следствието срещу видни лица от бившия БЗНС приключено.
Открива се автоматическата телефонна централа в Стара Загора.
Износът на живи и заклани птици.
Предстои да се създаде нов воден синдикат `Въча`.
Закрити са 15 прогимназии в Бургаска област.
Забраната за търговия със свине е вдигната.
Големи паламудени стада по нашето Черноморско крайбрежие.
Прием в държавното градоустройствено училище в Брацигово.
Износът на грозде в Пловдивско.
Вината в Сунгурларе.
Битов инцидент в Пазарджик.
Санитарен контрол на тухларниците в Пловдивската община.
Открита е балетна школа при бургаския народен театър.
25-годишен юбилей на в-к `Стремление`, Ловеч.
Отпуснати средства за птицевъдите в Бургаска област.
Бюстът на Н.В. Царя ще бъде поставен на пристанището в Царево.
Износът на дървени въглища от Странджанския край за Турция.
Средното производство на памука в Бургаска област.
Ловът на паламуди тази година.
Новите автоматични телефонни апарати в Русе.
Общината в Ахтопол е без кмет.
Отпусната царевица в няколко района на страната.
Конференция по повод откриването на народните университети в Пловдивска област.
Износът на грозде през гара Кричим.
Кредит от 20 милиона за постройка на трудова палата в Пловдив.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економистъ
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Ловна просвета
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Работническа искра
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Външнотърговски отношения - износ
Резултати 109 - 117 от 1764.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3959, 22/06/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3962, 25/06/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3965, 28/06/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5377, 16/08/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5384, 23/08/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5403, 11/09/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5428, 06/10/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5431, 09/10/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5433, 11/10/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library