Start Over


Като част от мерките за по-бързото развитие на земеделското образование в страната.
Новият Варненски Общински Съвет.
Министерството на Външните Работи съобщава, че влизането на български поданици в Канада става с разрешението на Канадското Емиграционно Бюро в гр. Анверс(Белгия).
Министерството на земеделието и Държавните имоти, че в средните земеделски училища в Садово и Образцов чифлик край гр. Русе учебната година ще започне от 1 септември.
50-годишнина от основаването на Морското училище.
За нуждата от земеделски кадри в страната.
Представени са и по-известни земеделци, завършили български земеделски училища.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 118 - 126 от 315.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Next Page  Last Page
Serial's cover page Откриване на зимното земледелс ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 117, 29/11/1924
Serial's cover page Откриването на допълн. земед. ...     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 19, 13/12/1941
Serial's cover page Отпуснати са нови 200 милиона ...     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 18, 22/11/1941
Serial's cover page Официален отдел     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 107=108, 23/07/1924
Serial's cover page Пак по Стопанското училище `Ма ...     
Женски свят [списание]
бр. 11, 01/06/1895
Serial's cover page Петдесет годишния юбилей     
Народен глас [вестник]
бр. 18, 24/05/1931
Serial's cover page Петдесет годишния юбилей на Мо ...     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1931
Serial's cover page Пионери на земледелска култура     
Сила [вестник]
бр. 20, 06/05/1926
Serial's cover page По въпроса за земледелческото ...     
Сеяч [списание]
бр. 6, 10/06/1900


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library