Start Over


Общинският бюджет за 1925/26 г.
Комисия по откупуване на французския пансион.
Засилване на износа през варненското пристанище.
Оплаквания от сметопочистването в града.
Кметът П. Стоянов в София.
Общо гражданско събрание на национал-либералите.
Традиционна вечеринка на ловно дружество `Сокол`.
Фирмата `Ив. Стоянов и Син`.
Варненското ловно д-во `Сокол` е освободило от митницата пеликан за томболата в Юнашкия салон.
Дежурни аптеки.
Удостоверенията за пътуване на учителите.
Шарка по овцете.
Дежурни лекари.
Представление в Градския драматичен театър.
Димитровден - празник на занаятчийството в България.
Открива се земеделско училище в Козлуджа.
С.к. `Атлант` устройва спортно-танцувална вечер в салона на кино `Прошек`.
Литературно-танцувална вечеринка устройва с.к. `Изгрев 23`.
Певческият хор `Серенада` устройва музикално-танцувална вечеринка в Сес-севмес.
Избор на представител за окръжните училищни съвети.
БНБ за 6.XI.1925 г.
Варненска стокова борса.
Дежурни аптеки.
Дежурни лекари.
Представление на Варненския градски драматичен театър.
Констатирани случаи на заболели от дифтерит и тифус.
Открива се нисше зимно земеделско училище в Козлуджа.
Традиционна вечеринка на дружество `Илинден`.
Едно мило тържество.
Варненска стокова борса.
БНБ, курс за 17.XI.1925 г.
Пожара във фурната на ул. `Бенковска`.
Дежурни аптеки.
Дежурни лекари.
Занятията в новооткритото зимно земеделско училище в Козлуджа започват.
За притежателите на земеделски машини.
Раздаване на лозов материал.
Двумесечен земеделско-домакински курс в с. Руслар.
Намерена е кожена ръкавица.
Търгът за отдаване под наем павилиона за тютюн при жп станция Варна.
Умоляват се гражданите да се явят в общината.
Пристигнали са в Варна 38 ученици от земледелското практическо училище в село Осенец.
Специалиста по кожно-венерически болести г-н Д-р Беров ще държи сказка.
Грандиозен успех ще има големият шлагерен музикален филм `За една любима песен`.
Излезе от печат брой VII от година XV на списание `Икономия и домакинство`.
Пристигнали за материли за дековилната линия.
Работата на трудоваците.
Движението на населението през м-ц Октомври 1921 год.
Поправка.,Държавното рибарско училище.
Председателят на тричленната комисия.
Новоизбраните училищни настоятели.
В скоро време ще се състои нов търг за непродадени места.
Новоизбраните Окръжни съветници.
Съгласно Окръжното на министрство на Вътрешните работи общините да гласуват бюджетите си.
по сведения на Министерството на земеделието засяването на зимни посеви е нормално.
Българската земеделска банка.
Според събрание на легацията в Цариград тютюневата реколта в Турция...
Министерството на земледелието е предвидило кредити за нови земеделски училища.
Върховния медицинси съвет е назначил комисия за карантина.
Колко професионални училища има в България.
Управител на Б. Ц. Кооперативна банка.
В завода `Клементина`.
Избори за общински съветници.
Министерство за земледелието урецда курсове.
Помощи за професионалните училища.
Положението на тютюневия пазар.
Кооперативното дело в Германия.
Според едно съобщение на Министерство на земледелието се прдприема масово засаждане на овощни култури.
Преди няколко се е закрил конгрес на българските цвеклопроизводители.
Из кооперативната банка.
Вълната и износа й.
Пашкулната реколта.
Търговията със свини.
Есенния Лайпцигски мострен панаир.
С указ се отцепва с. Елеч.
Земледелската банка е рзрешила кредит.
При земледелското училище в Садово.
Министерството на земледелието е дали нареждания.
През 1926/27 учебна година е имало допълнителни земледелски училища.
Финансовото министерство е разработило законопроект за акцизите.
Интересующите се да следват в земеделските училища.
Лекарски участък е открит в с. Приселци.
Заораванео на стърнищата върви усилено.
Катедрата е предупредила да се заорават стърнищата.
В Гърция са почнали да внасят български тютюни.
Дадено е тълкувание, че занаятчийски работилници могат да се откриват и от лица без майсторски свидетелства.
Засятите храни.
Овощията в Кюстендилско са дали отлична реколта.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 208 - 216 от 318.стр.    First Page  Previous Page   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 466, 07/11/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 477, 18/11/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 508, 21/12/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5589, 15/03/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 20, 16/11/1921
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 34, 24/12/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 37, 21/01/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 14, 25/07/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 16, 15/08/1927


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library