Start Over


50-годишен юбилей на Силистренската педагогическа гимназия.
Редакцията представя реч на Ел. Манова по повод общественото обсъждане на идеята за създаване на професионално училище в гр. Варна и предложен проектоустав.
Отпускане помощ за Юнашкото дружество.
За зимното земеделско училище към манастира `Св. Константин`.
За членството на Варненски окръжен съвет в Съюза на окръжните съвети в България.
Доклад за дейността на районната горска инспекция.
Дебати по проектобюджетите на окръжните кооперативни бюра за 1928/1929 г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 136 - 144 от 315.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Next Page  Last Page
Serial's cover page Правилник на Дружественното Же ...     
Женски свят [списание]
бр. 18, 15/09/1893
Serial's cover page Практически търговски училища ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 518, 23/02/1914
Serial's cover page Пред вседобруджански народни т ...     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 7, 04/08/1941
Serial's cover page Пропаганда за морето всред гер ...     
Морски сговор [списание]
бр. 7, 01/09/1937
Serial's cover page Професионални занаятчийско-инд ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 13, 12/01/1923
Serial's cover page Професионалните и стопански уч ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 20, 27/08/1928
Serial's cover page Професионалните учебни заведен ...     
Славянин [вестник]
бр. 40, 01/05/1931
Serial's cover page Професионално училище в гр. Ва ...     
Женски свят [списание]
бр. 20, 20/10/1897
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 15, 16/07/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library