Start Over


Кратки обществено-политически новини от света.
По производствения търговски капитал.
По износа и вноса.
По кредита.
По занаятчийското производство и кредит.
По новите данъчни тяжести.
По прехвърляне професионалните училища от Министерството на Просветата към Минист. на Търг.-Промишленост и Труда.
По приложение на чл. 5 от закона за търговско-индустриалните камари.
Относно отчетите на лозаро-градинарските училища.
За инициативата на Български Народен Морски Сговор.
Предложение за откриване на 2 специализирани училища, разгледано и прието от Варненски Окръжен съвет.
Предложение за откриване на 2 специализирани училища, разгледано и прието от Варненски Окръжен съвет.
Предложение за откриване на 2 специализирани училища, разгледано и прието от Варненски Окръжен съвет.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 154 - 162 от 315.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Next Page  Last Page
Serial's cover page Разни Новини     
Христианский свят [списание]
бр. 8, 01/11/1892
Serial's cover page Резолюции на Пловдив. Търг.-Ин ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 586, 05/08/1922
Serial's cover page Резултат от лотарията на Стопа ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 23/03/1901
Serial's cover page Решения на Върховната Сметна П ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 13, 19/07/1927
Serial's cover page Рибарското училище     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 137, 15/04/1925
Serial's cover page Рибарското училище     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1933
Serial's cover page Селско-стопански девически учи ...     
Сеяч [списание]
бр. 3, 10/03/1900
Serial's cover page Селско-стопански девически учи ...     
Сеяч [списание]
бр. 3, 10/03/1900
Serial's cover page Селско-стопански девически учи ...     
Сеяч [списание]
бр. 3, 10/03/1900


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library