Start Over


Пристигнал в града ни главен лекар при Дирекцията на Трудовото бюро.
Удавен.,Пристигна в града ни д-р Т. Кулев - председател на Народното събрание.
Медицински преглед на кандидатите от морското машинно училище.
Нов жилищен съдия д-р Стефан Николов.
Наплива на курортистите в окръжното стопанство `Св. Константин`.
Керамичната изложба на Луцаров.
Премахва се нощната работа в хлебарниците.
Контролата на млякото.
Морският спортен легион.
Една похвала - взето решение да се построи противобясна станция във Варна.
Извънредното общо събрание на Варненската борса.
Обявления и разни съобщения за в. `Варненски новини` се приемат в кафенето на Г. Милков срещу мировите съдии.
Закъснение на бързия влак поради голямо наводнение.
Председателят на камарата Т. Кулев заминава за Женева.
Варненският адвокат Драгой Ненков се сгоди.
Лични карти.
Излета за Месемврия се отлага.
За пострадалите от сушата и наводненията.
За тютюнов екстракт.
Комисията по определяне работническите тарифи.
Държавната ни болница няма рентгенов арапат.
Сказките на г-н Въргов.
Б. Н. Банка за 14 август.
Разговор на г-н Едуард Бойл с Господин Ангелов.
Мерките по уреждане прехраната на града.
Държавната болница във Варна без топливо.
Електрическото осветление.
Сеитбите в окръга.
Пристигнали параходи.
Заболяванията от заразни болести.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 30 окт.
Норвежкият консул във Варна съобщава за преименуването на град Христиания в Осло.
Заседание на хигиеничния съвет.
Постъпления в държавното съкровище от Варна.
Християнското д-во във Варна.
Бал на руските студенти във Варна.
Събрание на родителско-учителския комитет.
За данък общ доход.
Регулационни.,Общинската електрическа мелница.
Санитарна ревизия на Варненската държавна болница.
Д-вото на изкуствата при Девическата гимназия.
Вечеринка на д-во `Инвалид`.
Събрание на членовете на подофицерската бездомнишка организация.
Кражба.,Еспернтско д-во в гара Каспичан.
Нови случаи на коремен тиф.
Пристигнали параходи.
Събрание на еврейско туристическо д-во `Хермон`.
Задължителни чирашки занаятчийски курсове.
`До Одеса и назад` - впечатленията на един българин.
Лигов футболен мач.
Спортен туристически клуб `Юпитер`.
Б. Н. Банка за 15 ноем.
Сгодени.,Повредените банкноти.
Паспортните такси.
В с. Дишпудак улиците са постлани с каменна настилка.
В-к `Свободна реч`.
Нови случаи на скарлатина.
Заседание на общинския съвет.
Дежурни аптеки.
Д-во `Черноморски юнак`
.Комисия ще определи празните места в града за постройка на болница и трудова борса.
Разсадните тютюни.
Нови занаятчийски училища.
По данъците на занятието.
Международен панаир в Париж.
Довършителни работи във варненски училища.
Параход `Фердинанд` заминава за Бургас.
Военният м-р генерал Вълков във Варна.
Германски студенти във Варна.
Общо събрание на дружеството на журналистите.
По трудовата повинност.
Уволнен е синделския секретар-бирник.
Лотарията на театралното дружество в Провадия.
Нови кабини на топлите морски бани.
Летен кино `Палас` днес.
Летен кино `Лада` днес.
Житна борса.
Общинските санитарни власти забраняват отглеждане на свине в града.
Оплакване - водата в болницата е окъдна.
Дежурни аптеки.
Окръга е чист от заразни болести.
Мач между `Владислав` и `Тича`.
Събрание на журналистическото дружество.
Концерта на Морфова и Прокопова.
Бюрото на Демократическия сговор раздава членски карти.
Срокът за подаване на касационни жалби.
Второто варненско конспиративно дело ще се гледа в Русенския военно-полевия съд.
Инженер Асен Халачев.
Д-вото на търговците манифактуристи и галантеристи открива своя клуб.
Дежурни лекари.
Градинско увеселение устройва Сес-Севмеското черковно настоятелство.Градинско увеселение на офицерите от 8-ма пехотна дружина.
Летен кино `Палас` днес.
Патронен празник на Марийнската болница.
Кино `Лада` днес.
Събрание на кооперативния синдикат `Домостроител`.
Летен общински кино театър.
Събрание на дружеството на техниците със средно образование.
Денят на детето.
Федеративен мач между `Преслав` и `Ботев`.
Дежурни аптеки.
Уволнен е Никола Т. Зачев - домакин отчетник в държавната първокласна болница `Мария Луиза`.
Загубен орден за гражданска заслуга.
Използване на телефоните от административните органи.
Износът на пресни домати в Германия.
Постъпления от преки данъци във варненското данъчно управление.
Годишно събрание на Сливенската куртурно-просветна спомагателна дружба `Хаджи Димитър` във Варна.
Срокът за груповите ученически пътувания.
Отложена лотария на Съюза на чиновниците от частните банки в България.
Параход `България`.
Посещения в градската библиотека за месец април.
Постъпления от вода и канал през месец април.
Подписката за внасяне на допълнителна такса на крайно бедния ученик Ал. Д. Пешев.
През месец януарий са се изселили от Варна 20 семейства.
Дружеството на запасните офицери изказва благодарност на всички присъствали на вечеринката.
Предстои да се гласува бюджета на Варненския народен театър.
На 14 т. м. варненските питиепродавци ще празнуват своя патронен празник `Св. Трифон`.
В майчин дом са били прегледани през изтеклия месец 112 пациентки.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Време
 Ден
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Нова България
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Болници
Резултати 136 - 144 от 191.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19   20   21   22  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3, 07/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 10, 14/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 87, 30/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 103, 15/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 285, 18/05/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 372, 05/08/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 376, 09/08/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3913, 07/05/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5555, 10/02/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library