Start Over


Ревизия в окръжното управление.
Нов английски Вице-Консул в Варна.
Вакантни учителски места в Варненски окръг.
Преместена кантора.
Номера на печеливши билети.
Годявка.,Мошеничество с подправени подписи на разни търговци.
пристигнал ревизор.
Марко Симеонов.
Нов паметник.
Разбойничество.,Спасен от удавяне.
Холерния случай в Варна.
Годявка.,Венчани.,Окриване конгреса на Нар.-либералната партия.
Благодарност от благотворителни дружество `Майка`.
Нов борсов комитет.
Нова търговска фирма.
Тържествено откриване паметника на Хр. Ботйов.
Избори за членове на Варненската търговско-индустриална камара.
Поискана оставка на полковник от 31-ви полк.
Нова фирма за електрически инсталации.
Оплакване от служителите в телеграфопощенската станция.
Ревизия на документацията за канализацията и електрическото осветление в града.
Скръбни вести.
Юристи отказват възнаграждение в полза на ученическите трапезарии.
Отговор на С. Калчев по обвинения в злоупотреба с общински средства като секретар-бирник в с. Козлуджа, публикувани в брой 36,от 25 юни във в. `Народна Сила`. Към отговора има добавен и акт за изгубен тефтер за отчитане от 5 март 1911 подписан от кмета на Козлуджа Марко Аврамов.
Писмо до редакцията в отговор на нападки към М. Ст. Ботушаров, секретар бирник в с. Горни Караагач
Доклад на контролната комисия при Провадисйкото Ловно Дружество `Сокол`.
Финансов отчет.
Контрол върху финансирането и изразходването на средствата от политическите партии в предизборните кампании.
Необходимост от ревизия на закона за БНБ, бюджета и заплатите на банковите служители.
Ревизия на финансовото отделение за попълване на курортни бюлетини от наемодателите.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджанска поща
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна сила
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1938 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Финансова ревизия и контрол
Резултати 136 - 144 от 259.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Next Page  Last Page
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 25, 30/07/1911
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 11, 10/12/1913
Serial's cover page До Почитаемата Редакция на вес ...     
Светкавица [вестник]
бр. 70, 13/08/1911
Serial's cover page До г-на редактора на в. `Светк ...     
Светкавица [вестник]
бр. 44, 06/02/1911
Serial's cover page Доклад     
Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна [списание]
бр. 1, 10/05/1927
Serial's cover page Доклад на Проверителната комис ...     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1915
Serial's cover page Един необходим закон за полити ...     
Обнова [вестник]
бр. 225, 29/11/1919
Serial's cover page Една належаща ревизия     
Морско ехо [вестник]
бр. 216, 08/10/1928
Serial's cover page За курортистите     
Варненски новини [вестник]
бр. 365, 29/07/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library