Start Over


Финансов отчет.
Контрол върху финансирането и изразходването на средствата от политическите партии в предизборните кампании.
Необходимост от ревизия на закона за БНБ, бюджета и заплатите на банковите служители.
Ревизия на финансовото отделение за попълване на курортни бюлетини от наемодателите.
Ревизия на парламентарната комисия по държавните дългове.
За извършената ревизия в кметствата и злоупотребите на управляващите с държавните средства.
Министърът на финансите, г-н Торлаков във Варна.
Гръцкият консул на посещение във Варна.
Осъдени по чл. 4 радослависти.
Арестувани лица, обвинени по чл. 4 от закона за съдене и наказание виновниците за националната катастрофа.
Ревизия на варненското общинско управление.
Варненската Агенция на Консорциума за износ на храни и произведенията от тях.
Нареждане от Дирекцията на трудовата повинност.
Срещу контрабандата с кибрит.
Руските бежанци в България.
Таксите за писмата се увеличават.
Общо годишно събрание на синдикат `Общ подем` в гр. Провадия.
Провадийски синдикат `Общ подем`се ревизира от финансов инспектор.
Председателят на управителния съвет на синдикат `Общ подем`.
Новопостроена соловарна фабрика.
Договор на управит. съвет на Провадийски синдикат `Общ подем`.
Преговори за цената на захарното цвекло.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджанска поща
 Единство
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна сила
 Ново единство
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1938 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Финансова ревизия и контрол
Резултати 145 - 153 от 267.стр.    First Page  Previous Page   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Next Page  Last Page
Serial's cover page Доклад на Проверителната комис ...     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1915
Serial's cover page Един необходим закон за полити ...     
Обнова [вестник]
бр. 225, 29/11/1919
Serial's cover page Една належаща ревизия     
Морско ехо [вестник]
бр. 216, 08/10/1928
Serial's cover page За курортистите     
Варненски новини [вестник]
бр. 365, 29/07/1925
Serial's cover page За фондовете при министерстват ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 443, 15/10/1925
Serial's cover page Какво говорят ревизионните акт ...     
Земледелска победа [вестник]
бр. 19, 13/01/1921
Serial's cover page Какво става у нас     
Земледелска победа [вестник]
бр. 7, 26/11/1920
Serial's cover page Касата на Варнен. Град. Общинс ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7, 28/03/1902
Serial's cover page Кооперативна хроника     
Земледелски глас [вестник]
бр. 30, 09/03/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library