Start Over


Английският посланик в Цариград преминава през София.
Австрийският дипломатически агент напуска София.
Откриване на Народното събрание.
Неуспешни опити за сваляне на Правителството.
Предстоящи уволнения на висши административни чиновници в Софийски окръг.
Назначена комисия за изготвяне на правилник за хотелите и заведенията.
Панахида в Съборната църква в памет на Александър ІІІ.
Тържествено откриване на паметника на Васил Левски.
Търговията с външни платежни средства. Изменение на правилника - обещание на Б.Н. Банка.
Данък върху дружествата. Облекчение в облагането.
Акцизите - нови изменения.
Вместо акцизите, поземлен данък.
Данъци, отстъпени на общините.
Столичната община е приела правилника за ветеринарната служба.
Сделките със зърнените храни.
Тротоарите в центъра на града.
Обир в софийския влак.
Борсово събрание на членовете на стоковата борса.
Пристигнали в града ни.
Комисия определя в стопанство `Св. Константин` пространство за курортна част.
Записвания в гимназиите.
Общинското сечище.
Оригинална художествена изложба на г-жа К. Корманова.
Правилника по закона за обществените осигуровки.
Заседание на Общинския съвет.
Засилване на Варна като курортен град.
Инспекцията по труда и новите работнически книжки.
Дружеството на запасните офицери.
Уреден е правилника за уредбата и ръководството на летните детски игрища.
Посетете голямата вечер на радиолюбителите.
Разпоредено е до общинските кметове в варненска околия.
В складовете на представителството на храноизнос в Варненското пристанище.
Министерството на финансиите.
Всички от 51 до 55 год. възраст, които не са изплатили железопътния си данък.
Министерството на земледелието е наредило до всички околийски агрономи.
Дежурни аптеки.
Музиката на 8-а пех. приморска дружина.
Поканват се членовете на Варненската популярна банка за общото събрание на банката.
Юнакини и юнаци!
Варненското данъчно управление.
Експортния институт.
На 28 того - г-н Емануил Мутафов ще говори в църковния салон - кино `Глория Палас`.
Родителско-учителско сдружение при основното училище `К. Арабаджиев` устройва литературно-музикална танцова вечер.
Едрият и дребен добитък в варненско е чист от всякакви заразни болести.
През м. май т. г. са заклани в общин­ската кланица...
Очаква се тази година износът на свине в Германия да бъде значително по-голям.
С предписание N 6869 са утвърдени Правилник за Варненската градска общинска кланица и Правилника за тържището за месо в гр. Варна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник Варненски инвалид
 Време
 Дневни новини
 Добруджанска поща
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Правилници - приети до 1944 г.
Резултати 154 - 162 от 196.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21   22  
Serial's cover page Ръководството на строителните ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 1=2, 01/07/1925
Serial's cover page Стипендии за даровити деца от ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 2, 01/10/1940
Serial's cover page Столични     
Черно море [вестник]
бр. 187=188, 29/10/1895
Serial's cover page Стопански, търговски, финансов ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 690, 22/03/1925
Serial's cover page Строг ветеринарен контрол над ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3862, 16/03/1935
Serial's cover page Училищно законодателство     
Педагогическа практика [списание]
бр. 1, 01/09/1943
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 2, 06/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5594, 20/03/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5=6, 15/06/1939


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library